ทีมงานมืออาชีพ

  • เขาเป็นที่ปรึกษา วิทยากรที่ให้คำปรึกษาโครงการ Cryptocurrency หลายประเภท เขามีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล เขากำลังจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติและผลงาน

ด้านวิชาที่สอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.